att jag har planerat (eller planerar) mitt liv.
Jag har oftast gripit tag i vingen på den fågel som råkat flyga förbi och jag har vanligen följt med den, så länge resan bjudit på nya upptäckter - och erfarenheter.
Mot det förflutna har jag sällan sneglat. Och aldrig har jag samlat i ladorna. Därför ligger det nästan inga gamla ord eller bilder och skräpar i min ateljé.
(En ateljé förresten, som jag älskar. Från den kan jag se ut över hela Malmö och nästan halva Skåne).